అంగీకరించు [ aṅgīkariñcu ] angīkarinṭsu. సంస్కృతం v. a. To consent, agree, admit, approve, receive, accept.

  • అంగీకారము సంస్కృతం n. Consent, admission, acceptance, approval, approbation.[1]
  • అర్ధాంగీకారము half consent, doubtful admission; being half in earnest.
  • అంగీకృతము సంస్కృతం a. Agreed on, accepted, admitted. ఒప్పుకోబడిన.

అంగీకారం తెలిపే వయసుసవరించు

న్యాయ పరంగా అంగీకారాన్ని తెలిపే వయసు ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది.

మూలాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అంగీకారము&oldid=2820648" నుండి వెలికితీశారు