అంశము [ aṃśamu ] amṣamu. సంస్కృతం n. A share, part, portion, a fraction; the denominator of one; a degree of latitude or longitude (Geog.); a subject భాగము, విషయము.[1] దేవుని యంశమున పుట్టినవాడు he who is born from a portion of the deity, he who is of divine origin;

  • అంశపురుషుడు a fortunate man, a man of talent or parts.
  • వర్ణనాంశము a descriptive part or passage in a poem. ఈ అంశము నాకు తెలుసును I am acquainted with this subject. ఈ అంశములో in this respect. వాడు అన్ని అంశములు తెలిసినవాడు he knows every thing.
  • అంశచక్రము a table consulted by astrologers in casting nativities, an astrological diagram for ascertaining the degree of the sun in any sign.
  • దశాంసము the tenth part;
  • అంశసవరణ = reduction of fractions;
  • అంశనీయము or అంశ్యము = that which is divisible.

మూలాలుసవరించు

  1. "బ్రౌన్ నిఘంటువు ప్రకారం అంశము పదప్రయోగాలు". Archived from the original on 2016-01-25. Retrieved 2011-01-18.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అంశము&oldid=2820690" నుండి వెలికితీశారు