అగ్ని బ్రహ్మదేవుని పెద్ద కుమారుడు. త్యాగాలను స్వీకరించే దేవుడు.

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

 
అగ్నిదేవుడు