అన్నం (అయోమయ నివృత్తి)

(అన్నము (అయోమయ నివృత్తి) నుండి దారిమార్పు చెందింది)