అయిందా లేదా (2005 తెలుగు సినిమా)

అయిందా లేదా
(2005 తెలుగు సినిమా)
Ayyinda leda.jpg
దర్శకత్వం భరత్
తారాగణం అలీ, బ్రహ్మానందం, సంగీత
భాష తెలుగు
పెట్టుబడి 10 కోట్లు
ఐ.ఎమ్.డీ.బి పేజీ