ఆదర్శ పెళ్ళిల్లు

ఆదర్శ పెళ్ళిల్లు
(1969 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ శ్రీనివాస ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు