ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఆర్థోప్టెరా (Orthoptera) కీటకాలలో ఒక క్రమము. ఇవి అసంపూర్ణ జీవపరిణామం (Incomplete metamorphosis) వల్ల ఏర్పడినవి. వీనిలో grasshoppers, ఇలకోడిs, cave crickets, Jerusalem crickets, katydids, weta, lubber, Acrida, and locusts మొదలైన ఉన్నాయి.

ఆర్థోప్టెరా
Temporal range: CarboniferousRecent 359–0Ma
Metrioptera roeseli male Richard Bartz.jpg
Roesel's bush-cricket
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ e
Unrecognized taxon (fix): [[మూస:Taxonomy/Orthoptera]]
Unrecognized taxon (fix): Orthoptera
Extant suborders and superfamilies

Suborder Ensifera

Suborder Caelifera


వీనిలో చాలా కీటకాలు వాటి రెక్కలు లేదా కాళ్లతో ఒక ప్రత్యేకమైన శబ్దాన్ని కలిగిస్తాయి.

పేరుసవరించు

వీటి పేరులోని ఆర్థో అనగా తిన్నగా అని; ప్టెరా అనగా రెక్కలు అని గ్రీకు భాషలో అర్ధాన్ని బట్టి కలిగింది.

వర్గీకరణసవరించు

దీనిలో రెండు ఉపక్రమాలు మరియు 235 ఉపకుటుంబాలు ఉన్నాయి.

మూలాలుసవరించు