ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1940 సినిమా)

(ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1940 సినిమా ) నుండి దారిమార్పు చెందింది)
ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1940 సినిమా )
(1940 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ గౌతమ్ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు