ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. ఆలూమగలు ఒకటై వుంటే ఆ ఇల్లే ఒక స్వర్గం ఆపోహలున్నా - పి.సుశీల - రచన: డా. సి.నారాయణరెడ్డి
  2. ఏడుకొండలవాడా గోవిందా ఏమి చేసేదయ్య నాబొంద - పి.సుశీల - రచన: కొసరాజు
  3. నీ వయసు పదిహేడేళ్ళు నా వయసు ఇరవై యేళ్ళు - ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి.సుశీల - రచన: డా. సి.నారాయణరెడ్డి
  4. పాటకాదు పాపా ఇది పాట కాదు దగాపడిన ప్రతి వనిత - పి.సుశీల - రచన: డా. సి.నారాయణరెడ్డి