ఉద్యానవనం

(ఉద్యానవనాలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఉద్యానవనం లేదా తోట (ఆంగ్ల భాష Garden) మొక్కలను సంరక్షించే సుందరమైన ప్రదేశము.

ఉద్యానవనం

రకాలు మార్చు

చిత్రమాలిక మార్చు