ఈ సినిమాలో హరీష్ ఆడవేషం వేస్తే అఛ్ఛం అమ్మాయి లాగే వున్నాడు.

ఓహో నా పెళ్ళంట
(1996 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం జంధ్యాల
తారాగణం హరీష్,
సంఘవి
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు