కెప్పారేసి (Capparaceae) పుష్పించే మొక్కలలో ఒక కుటుంబం.

కెప్పారేసి
Capparis zoharyi 4.jpg
Capparis spinosa (Caper)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
కెప్పారేసి

ప్రజాతులు

See text.

ప్రజాతులుసవరించు