ప్రధాన మెనూను తెరువు
Necator americanus and Ancylostoma duodenale
Hookworms.JPG
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
రాజ్యం: Animalia
విభాగం: Nematoda
తరగతి: Secernentea
క్రమం: Strongiloidae
కుటుంబం: Ancylostomatidae
జాతి: Necator/Ancylostoma
Species

Species N. americanus and A. duodenale