కొండాపురం (నెల్లూరు)

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా, కొండాపురం (నెల్లూరు) మండలం లోని గ్రామం
(కొండాపురం,నెల్లూరు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కొండాపురం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన గ్రామం.