కొప్పు ఇది తెలంగాణలోని గౌడ్ కులం చెందిన ఒక ఇంటి పేరు.గరిడేపల్లి గ్రామంలోని గౌడ్ కుటుంబానికి చెందిన ఇంటి పేరు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కొప్పు&oldid=1869264" నుండి వెలికితీశారు