కోడూరుపాడు పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందువలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో గల పేజీలు:

  1. కోడూరుపాడు (భీమడోలు మండలం), పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, భీమడోలు మండలానికి చెందిన గ్రామం
  2. కోడూరుపాడు (బాపులపాడు మండలం), కృష్ణా జిల్లా, బాపులపాడు మండలానికి చెందిన గ్రామం
  3. కోడూరుపాడు (అల్లవరం మండలం), తూర్పు గోదావరి జిల్లా, అల్లవరం మండలానికి చెందిన గ్రామం