గజలక్ష్మి అష్టలక్ష్ములు లో ఒక దేవత.

  1. గజలక్ష్మి (సినిమా), 1941 తెలుగు సినిమా.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గజలక్ష్మి&oldid=2944900" నుండి వెలికితీశారు