గణపతి (సినిమా)

హిందువుల దేవుడు గణపతి కోసము వినాయకుడు చూడండి., అయోమయ నివృత్తి పేజీ గణపతి చూడండి.


గణపతి
(2000 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం జి. హరిబాబు
తారాగణం శ్రీహరి, అశ్విని
నిర్మాణ సంస్థ చంద్రహాస సినిమా
భాష తెలుగు
శ్రీహరి
అశ్విని