గురు దక్షణ
(1973 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ విజయలక్ష్మీ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు