ఇరుసు చక్రమునకు బాగా తెలిసిన అనువర్తన విన్డ్ లస్
మధ్యయుగపు త్రవ్వకాలలో బరువులు ఎత్తే "తాడు వించ్" నీటి చక్రముతో నడపబడినది.

సాంకేతికతపై గ్రీక్ గ్రంధాలలోని రేఖాచిత్రాల ద్వారా ఆరు సాధారణ యంత్రాలలో ఒకటిగా చక్రం మరియు ఇరుసును పునరుజ్జీవన శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. చక్రం మరియు ఇరుసు అనగా సాధారణంగా ఇరుసుకు జోడించబడిన చక్రముగా భావించబడుతుంది, కాబట్టి శక్తి ఒకదాని నుండి మరొక దానికి బదిలీ అయి రెండు భాగాలు కలిసి తిరుగుతాయి. ఈ ఆకృతీకరణలోని కీలు లేదా బేరింగ్ ఇరుసు యొక్క భ్రమణమునకు తోడ్పాటునందిస్తాయి.

హీరో ఆఫ్ అలెగ్జాండ్రియా బరువులను ఎత్తేందుకు ఉపయోగించే ఐదు సాధారణ యంత్రాలలో ఒకటిగా ఇరుసు చక్రమును గుర్తించారు. ఇక్కడ విండ్లాస్ లో జరిగే విధానాన్ని తలచుకోవచ్చు, ఇందులో స్థూపాకార బారెల్ కు తాడు చుట్టబడడం ద్వారా దానితో అనుసంధానమైన క్రాంక్ లేదా కప్పికి యాంత్రిక ప్రయోజనం అందించబడుతుంది, మరియు బరువు ఎత్తబడుతుంది, ఉదాహరణకు బావి నుండి చేద వంటివి.