చర్చ:తళ్ళికోట యుద్ధము/చేయవలసిన పనులు

అంశాన్ని చేర్చండి
There are no discussions on this page.
  • యుద్ధ పర్యవసానాల విభాగాన్ని రాయాలి
  • యుద్ధ వ్యూహాన్ని మరింత వివరించాలి
  • ముస్లిం చిత్రకారులు యుద్ధ దృశ్యాలనును దక్కనీ చిత్రకళాశైలిలో అనేకం చిత్రించారు. ఒకటి రెండు సంపాదించాలి
Return to "తళ్ళికోట యుద్ధము/చేయవలసిన పనులు" page.