చర్చ:రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు

అంశాన్ని చేర్చండి
There are no discussions on this page.

Dear sister,
This article is very good. but it need the photographs of the patients. Introduction is very necessary to this article. You are translating the article which was in english. the viewer wants to explanation about each desease and precautions.(106.208.212.44 03:03, 7 డిసెంబర్ 2012 (UTC))

ఈ పేజి మెడికల్ విద్యార్థులకు,డాక్టర్లకు అవసరం. సాధారణ పాఠకులకు అవసరం లేదని మరియు దీనిని అర్థం చేసుకోలేడని నా అభిప్ర్రాయం. అందువలన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సంబందిత వ్యాధుల గూర్చి, తీసుకోవలసిన చర్యలగూర్చి, నివారణగూర్చి పరిచయ వ్యాసం ఉంటే అందరికీ అర్థం అవుతుందని నా అభిప్రాయం. ( కె.వి.రమణ- చర్చ 12:31, 8 డిసెంబర్ 2012 (UTC))

Return to "రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు" page.