చర్చ:రామావతారము

తాజా వ్యాఖ్య: రామాయణమేగా ఇది? టాపిక్‌లో 3 నెలల క్రితం. రాసినది: K.Venkataramana
వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసాన్ని వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


నారద మనిని వాల్మీకి ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తారు. ఈ 16 గుణగణాలు కల వ్యక్తి ఇప్పటి కాలంలొ ( కృత యుగము ఉన్నాడా..

కోన్వస్మిన్ సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ |
ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో ధృఢవ్రతః |౧-౧-౨|
చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః |
విద్వాన్ కః కః సమర్థశ్చ కశ్చ ఏక ప్రియదర్శనః |౧-౧-౩|
ఆత్మవాన్ కో జిత క్రోధో ద్యుతిమాన్ కః అనసూయకః |
కస్య బిభ్యతి దేవాః చ జాత రోషస్య సంయుగే |౧-౧-౪|
ఏతత్ ఇచ్ఛామి అహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం

1 - గుణవంతుడు 2 - వీర్యవంతుడు 3 ధర్మజ్ఞుడు 4 - క్®తజ్ñఅ× 5 సత్యవాక్య పరిపాలన వ్రతుడు 6 - ధ్®ýహ వ్రత× 7 - చారిత్రం కవాడు 8 - సర్వభూతాలయందు దయ కల్గిన వాడు 9 -విద్యావంతుడు 10 సమర్ధుడు 11 - 12 - ˜త్మవ్˜న్ 13 - జితక్రొధి 14 - ద్యుతిం˜న్ 15 - అనస్¨యక× 16 - బిభ్యతిదెవ్˜

ఈ వారం వ్యాసంసవరించు

  రామావతారము వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2023 సంవత్సరం, 01 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

రామాయణమేగా ఇది?సవరించు

రామావతారము అని పేరు పెట్టారు గానీ, ఇందులో అంతా రామాయణమే రాసారు. రామాయణము అనే వేరే వ్యాసం ఉంది. ఈ రెండు వ్యాసాలనూ విలీనం చెయ్యాలి. లేదా రాముడి గురించి ప్రత్యేకంగా రాస్తూ, రామాయణానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని తీసెయ్యాలి. __ చదువరి (చర్చరచనలు) 01:44, 12 డిసెంబరు 2022 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

ఈ వ్యాసాన్ని రాముడి గూర్చి ప్రత్యేకంగా రాస్తూ రామాయణానికి సంబంధించిన ఇతర సమాచారాన్ని తొలగించాలి.➤ కె.వెంకటరమణచర్చ 10:43, 11 ఫిబ్రవరి 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
Return to "రామావతారము" page.