చర్చ:లార్డ్స్ క్రికెట్ స్టేడియం

There are no discussions on this page.

ఈ వ్యాసము లార్డ్స్ క్రికెట్ స్టేడియానికి సంబంధించినది. కాబట్టి వ్యాసం పేరు "లార్డ్స్ క్రికెట్ స్టేడియం"గా మార్చాలి. కేవలం "లార్డ్స్" అంటే పట్టణ వ్యాసం అనే అర్థం వస్తుంది. -- C.Chandra Kanth Rao-చర్చ 19:48, 23 జూన్ 2009 (UTC)

నిజమే. లార్డ్స్ అంటే "House of Lords, British Parliament" కూడా వస్తుంది. తరలిస్తాను కిరణ్మయీ 14:00, 26 జూన్ 2009 (UTC)

Return to "లార్డ్స్ క్రికెట్ స్టేడియం" page.