చర్చ:స్కాంద పురాణము

Active discussions
వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


స్కాంద న లేక స్కంద నా?సవరించు

స్కందుని చేత రచింపబడిన పురాణము కాబట్టి, స్కంద పురాణమని పేరు. స్కాంద అంటే అర్ధము మారిపోతున్నదిగా? --కిరణ్మయీ 21:32, 28 జూలై 2009 (UTC)[]

Return to "స్కాంద పురాణము" page.