చుక్క

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(చుక్కలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

చుక్క అయోమయ నివృత్తి కొరకు చూడండి చుక్క (అయోమయ నివృత్తి)

చుక్క [ cukka ] ṭsukka. తెలుగు n. Any small mark; a dot or spot: a drop, a small quantity of liquid. బొట్టు. The round mark (తిలకము) worn on the forehead by Hindus. A star, నక్షత్రము. The planet Venus, శుక్రుడు. A pip on the dice or cards. A comet. తోకచుక్క. చుక్క తిరిగినది it is past midnight.

  • చుక్కకాడ ṭsukka-kāḍa. n. An annual plant, a native of wet rice fields. Spermacoce stricta. Rox. i. 370.
  • చుక్కకార ṭsukka-kāra. n. A sort of fish. Sternoptyx diaphana. Gmelin.
  • చుక్కకూర ṭsukka-kūra. n. A kind of sorrel. చుక్కచేరు a jewel worn on the forehead; a row of stars. చుక్కలచాలు.
  • చుక్కపిల్లి ṭsukka-pilla. n. A kind of fish. చుక్కపిల్లి ṭsukka-pilli. A tabby cat.
  • చుక్కబొట్టు ṭsukka-boṭṭu. n. An ornamental spot worn on the forehead. తిలకము. చుక్కయెదురు a star full in front ఎదురు చుక్క.
  • చుక్కలము ṭsukkalamu. n. A spot in the eye due to an injury or to disease.
  • చుక్కలి or చుక్కిలి ṭsukkali. n. A tree called Trophis Aspera. Rox. iii. 762. బర్రింక. చుక్కల తెరువు the sky ఆకాశము.
  • చుక్కలరేడు the moon చంద్రుడు.
  • చుక్కవాలు ṭsukka-vālu. n. An evil planet or unlucky star. Particularly of Venus (ఛుక్క, i.e., శుక్రః) for the Hindus believe that every journey will turn out ill if on setting out this star faces them.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=చుక్క&oldid=749448" నుండి వెలికితీశారు