భాషా సింగారం
సామెతలు
ఊ-ఋ
అం అః
గ-ఘ
చ-ఛ
డ-ఢ
శ-ష స-హ
క్ష
జాతీయములు
ఎ, ఏ, ఐ ఒ, ఓ, ఔ
క, ఖ గ, ఘ చ, ఛ జ, ఝ
ట, ఠ డ, ఢ
త, థ ద, ధ
ప, ఫ బ, భ
క్ష
పొడుపు కధలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు
పొడుపు కథలు
"అ" నుండి "క్ష" వరకుసవరించు

డక్కా మొక్కీలు తిన్నాడుసవరించు

జీవితంలో చాల దెబ్బలు తిన్నాడు: ఉదా: వాడు చాల డక్కా మొక్కీలు తిన్నాడు.

డప్పుకొట్టుకోవడంసవరించు

తన గురించి తాను గొప్పలు ప్రచారం చేసుకోవడం

డబల్ ధమాఖాసవరించు

మంచి లాభం: వ్వాపార ప్రకటన.

డబ్బా మోతసవరించు

ఆచరణ శూన్య ప్రచారం .పనికొచ్చేది ఏమీ ఉండదు

డబ్బా కొట్టుకోవటంసవరించు

ప్రగల్భాలు పలకటం, ఆచరణకు పనికిరాని మాటలు మాట్లాడటం

డబ్బురాని విద్యసవరించు

దరిద్రపు చదువు

డాగుపడిన పండుసవరించు

బాగాలేదంటారు

డాబుసరిసవరించు

బడాయికోరు

డ్రామాలేస్తున్నాడుసవరించు

నాటకాలేస్తున్నాడు: ఉదా: వాడి మాటలు నమ్మకు, వాడు డ్రామాలేస్తున్నాడు.

డీ అంటే డీ అంటున్నారుసవరించు

పోట్లాటకు సిద్దం అంటున్నారు: ఉదా: వారు కొట్టు కోడానికి డీ అంటే డీ అంటున్నారు.

డుమ్మాకొట్టాడుసవరించు

బడి పిల్లలు బడికి రాక పోతె "డుమ్మా కొట్టాడు" అని అంటారు.

డూడూ బసవన్నసవరించు

గంగిరెద్దులా తలూపేవాడు

డేగ చూపుసవరించు

సునిశిత పరిశీలనా జ్ఞానం, సూక్ష్మ దృష్టి, జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండటం

డేగకన్నుసవరించు

డేరా ఎత్తేశారుసవరించు

మోసగించి పారి పోయారు: ఉదా: వారు రాత్రికి రాత్రే డేరా ఎత్తేశారు.

డొంకలో దాక్కొన్నట్లుసవరించు

తప్పించుకోజూడటం

డొల్లకబుర్లుసవరించు

పసలేని మాటలు, కాలక్షేపానికి చెప్పే మాటలు .డొల్ల కావటమంటే లోపల ఏమీ లేకుండా ఖాళీగా ఉండటం. చెప్పే కబుర్లలో కూడా పనికొచ్చే విషయాలు ఏవీ లేనప్పుడు వాటిని డొల్లకబుర్లు అంటారు.

డొంక తిరుగుడు సమాధానం చెప్పుతున్నాడుసవరించు

సరైన సమాధానం చెప్పడం లేదని అర్థం: ఉదా: వాన్ని నమ్మడానికి వీల్లేదు: వానివి అన్ని డొంక తిరుగుడు సమాదానాలె.

సవరించు