జాతీయములు - మ

భాషా సింగారం
సామెతలు
ఊ-ఋ
అం అః
గ-ఘ
చ-ఛ
డ-ఢ
శ-ష స-హ
క్ష
జాతీయములు
ఎ, ఏ, ఐ ఒ, ఓ, ఔ
క, ఖ గ, ఘ చ, ఛ జ, ఝ
ట, ఠ డ, ఢ
త, థ ద, ధ
ప, ఫ బ, భ
క్ష
పొడుపు కధలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు
పొడుపు కథలు
"అ" నుండి "క్ష" వరకు


మకార పంచకం

మక్కీకి మక్కీసవరించు

ఉన్నదున్నట్టుగా అని అర్థం.

మకుటం లేని మహారాజుసవరించు

ఏవిధమైన అధికారిక హోదా లేకపోయిన పెత్తనం చెలాయించేవారినుద్దేశ్యించి "మకుటం లేని మహారాజు" అనటం వాడుక.

మగవాళ్లుసవరించు

పౌరుషం ఉన్నవాడే మగవాడు అన్నట్లు

మగులు మీది గడ్డిసవరించు

కూలీ బతుకులు, అల్పాదాయ వర్గాల వారు.ఇళ్ళ ప్రహరీ గోడలు నానిపోకుండా ఈ గోడ మీద రెండు వైపులా ఏటవాలుగా అంటే త్రిభుజాకారంలో ఉండేలా ఒత్తుగా గడ్డి వేసేవాళ్ళు. ఆ గడ్డి లేవకుండా బరువుగా ఉండేందుకు తాళ్ళతో రాళ్ళను కట్టి అటూ ఇటూ వేలాడదీస్తుండేవారు.ఈ మగుల వల్ల మట్టిగోడ నానకుండా ఉండేది. అయితే వర్షం పడ్డప్పుడు ఆ గడ్డి మీద ఉండే గింజలు మట్టి తగిలి ఉండి నాని మొలకెత్తుతుండేవి. వర్షం పడ్డంతసేపూ నవనవలాడుతూ ఆ గడ్డి మొక్కలు బాగానే ఉండేవి. కానీ ఎండ రాగానే వెంటనే వాడిపోతూ ఉండేవి.

మచ్చ నాలుకసవరించు

మధ్వవైష్ణవంసవరించు

మధ్యాహ్న భోగంసవరించు

తాత్కాలికంగా లభించిన సంపద: ఉదా: వానిది మధ్యాహ్న బోగం. ఎంత కాలముంటుంది లే.

మనసు దోచుకున్నాడుసవరించు

ప్రేమించాడని అర్థం: ఉదా: అతను నా మనసు దోచు కున్నాడు.

మనసులో మనసు లేదుసవరించు

మనసంతా కాక వికలంగా వున్నదని అర్థం: ఉదా: ఆ మాట విన్నప్పటినుంది నామనసు మనసులో లేదు.

మబ్బుల్లో తేలి పోతున్నాడుసవరించు

ఊహల్లో విహరిస్తున్నాడని అర్తం: ఉదా: వాడు ఆ మాట విన్నప్పట్నించి మబ్బుల్లో తేలి పోతున్నాడు.

మబ్బులు వీడడంసవరించు

మరతుపాకీ తూటాసవరించు

వెనువెంటనే .మరతుపాకిని పేల్చితే దాని తూటా వెనువెంటనే ఎంత వేగంగా బయటకు వెళుతుందో అంతటి వేగమని

మర్కటముష్టిసవరించు

మర్యాదరామన్నసవరించు

మర్రిచెట్టుసవరించు

అనుచరగణాన్ని ఎదగనీయని నాయకుడు.మర్రిచెట్టు నీడన మరేమొక్క బతకదని, పెరగదని చెబుతారు.

మరీచిక

మల మల మాడుతున్నాడుసవరించు

ఆకలితో వున్నాడని అర్థం: ఉదా: వాడు ఆకలికి మల మల మాడు తున్నాడు.

మల్ల గుల్లాలు పడుతున్నారుసవరించు

తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారు: ఉదా: వారు పలాన విషయమై మల్ల గుల్లాలు పడుతున్నారు.

మస్కా కొడుతున్నాడుసవరించు

మాయ మాటలతో ఉబ్బేస్తున్నాడని అర్థం.

మసిబారటంసవరించు

పరువు, ప్రతిష్ఠలను కోల్పోవటం, పొగచూరటం, మట్టిపట్టటం, పొగకమ్మటం లాగా.

మసి బారి పోయిందిసవరించు

కష్టాలొచ్చాయని అర్థం: ఉదా: వారి జీవితం మసి బారి పోయింది.

మసి పూసి మారేడు కాయను చేయడంసవరించు

మోసం చేస్తున్నాడని అర్థం.

మండిపడటంసవరించు

ఆగ్రహించటం ఉదా: వాడునామీద మండి పడుతున్నాడు.

మంటకలపడంసవరించు

నాశనం చేయడం

మంట కలిసి పోయిందిసవరించు

నాశనమైనది. ఉదా:... ఇంత సేపు ఆ పనిచేశానా? అంతా మంట కలిసి పోయింది.

మంటికి మింటికి ఏక దాటిగాసవరించు

కిందనుండి పైదాక..., మిక్కిలిగా, ఉదా: వారు మంటికి మింటికి ఏకథాటిగా విలపిస్తున్నారు.

మంటలు చల్లారడంసవరించు

అల్లర్లు ఆగిపోవడం

మండి పడ్డాడుసవరించు

కోపంగా వున్నడని అర్థం: ఉదా: వాడు నామీద మండి పడ్డాడు.

మందు నూరటంసవరించు

చెప్పుడు మాటలతో ఎదుటివారి మనసును మార్చటం

మందల గోవిందాసవరించు

గుంపులో గోవిందా . సొంత ఆలోచన లేకుండా ఎదుటివారు ఏం చేస్తే అలా చేస్తూపోతూ ఉండే స్థితి. దేవాలయాలలో గుంపులు గుంపులుగా భక్తులున్నప్పుడు ఒకరు గోవిందా అంటే పరిసరాలలో ఉన్నవారు కూడా గోవిందా అని అరుస్తుంటారు. సభలు, సమావేశాలప్పుడు ఎవరైనా ఉపన్యాసం చేస్తున్న సందర్భంలో ఒకరు చప్పట్లు కొడితే మిగతా వారంతా చప్పట్లు చరుస్తుంటారు. ఎందుకు, ఏమిటి అని ఆలోచించకుండా కారణలేవీ తెలుసుకోకుండా ఎదుటివారిని బట్టి చేయటం. మోసం చేయడం: ఉదా: వాడు చేసిన పని బాగా లేదు ఏదో మసి బూసి మారేడు కాయను చేసినట్లున్నది.

మాఊరు మీఊరికెంత దూరమో మీఊరూ మా ఊరికి అంతే దూరంసవరించు

అంతా ఒకటే నని చెప్పడం

మాఘమాసపు వానసవరించు

మాటను మింగేస్తున్నాడుసవరించు

నిజం చెప్పడం లేదు. ఉదా: వాడు నిజం చెప్పలెక మాటను మింగేస్తున్నాడు.

మాట పడి పోయిందా?సవరించు

ఉదా: ఇంత సేపు ఏదేదో మాట్లాడావు. ఇప్పుడు నిజం తెలిసే సరికి మాట పడి పోయిందా?

మాట పడడుసవరించు

ఉదా: వాడు మాట పడడు. చాల నిజాయితీగా వుంటాడని అర్థం.

మాట మీద నిలబడ్డాడుసవరించు

నిజాయితీ పరుడని అర్థం: ఉదా: అతను ఏదన్నా అన్నాడంటే మాట మీద నిలబడతాడు.

మాటలు కోటలు దాటాయిసవరించు

గొప్పలు చెప్పుకోవడం: ఉదా: వానిమాటలు కోటలు దాట తాయి. (మాటలు కోటలు దాటాయి కాలు మాత్రం గడప దాటదు." ఇది సామెత. సామెతలో కొంత భాగాన్ని జాతీయంగా వాడడానికి ఇదొక ఉదాహరణ.)

మాటల తూటాలుసవరించు

పదునైన మాటలు అని అర్థం.

మాటలు పెగలడంలేదేమిసవరించు

చెప్పడానికి ఏమి లేదని అర్థం: ఉదా: అప్పుడన్ని మాటలన్నావు? ఇప్పుడు మాట పెగలడం లేదేమి?

మాటలు మింగుడు పడడం లేదేమిసవరించు

చేసిన తప్పులు బయట పడితే కలిగె పరిస్థిని తెలియ జేసె మాట.

మాటలు వేడెక్కాయసవరించు

తిట్టుకుంటున్నారని అర్థం.

మాదాకవళంసవరించు

మాధవుడు యాచకుడి రూపంలో కూడా వస్తూ ఉంటాడని, అందుకే యాచకులను ఇప్పుడు కాదు, లేదు, పో అని అనకూడదంటారు. యాచకుడు కూడా తనకు వేసిన కబళం (ముద్ద) ఆ దేవునికే చెందుతుందన్నట్టు తీసుకొంటాడు.

మాధవ కబళంసవరించు

మాధుకరంసవరించు

యాచన, భిక్షాటన.మాధవ కరం కబళం.మాధవ రూపం నారాయణ రూపం యాచకులు.కష్టించి పని చేయకుండా వారిని, వీరిని అడుక్కునేవాడు మాధుకరుడు.

మాడి మసి కావటంసవరించు

సంపూర్ణంగా నశించటం

మాడు పగలగొట్టడంసవరించు

విపరీతంగా బాధించటం

మాడు పగలటంసవరించు

ఓడటం, అవమానం పాలుకావటం

మామిడికింది సోమరిసవరించు

మాయదారి రోగంసవరించు

అంతు తెలియని రోగం: ఉదా: ఈ మాయ దారి రోగంతో చస్తున్నాను.

మార్జాల దాంపత్యంసవరించు

మాంధాతకాలంసవరించు

మింగుడుపడడంసవరించు

అనుకూలంగా ఉండడం, ఇష్టంకావటం

మిటమిటసవరించు

ఆశతో ఆత్రంగా చూడటం

మిట్ట పెత్తనంసవరించు

మిడతంభొట్లుసవరించు

మిడి మిడిజ్ఞానంసవరించు

తెలివి తక్కువ వాడు:

మిణుకు మిణుకు మంటున్న ఆశసవరించు

అడుగిడుతున్న ఆశ

మింతిదీపంసవరించు

మీది గట్టిన రూపాయిసవరించు

భద్రత, పవిత్రత.ముడుపు కట్టటం, తమ కోర్కెలను తీర్చమని, తమ కష్టాలను గట్టెక్కించమని దేవుడిని కోరుకుంటూ భక్తులు ఒక నూతన వస్త్రాన్ని పసుపులో ముంచి ధనాన్ని పెట్టి ముడివేస్తుంటారు. దీన్నే మీది కట్టటం అని అంటారు. ఎంత అవసరం వచ్చినా ఆ డబ్బును సొంత ఖర్చుకు వాడకుండా భగవంతుడి హుండీలో వేసేందుకే దాచి ఉంచుతారు.

మీదకు రావటంసవరించు

తగాదాకు రావటం

మీది పిట్టలకు పులుసు కాయటంసవరించు

సరైన ప్రయత్నం, పథక రచన లేకుండా కార్యసిద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేయటం.కార్యసిద్ధిని వూహించి దురాశతో ప్రవర్తించటం .ఓ వేటగాడు తన భార్యను పిలిచి పిట్టమాంసంతో పులుసు పెట్టమన్నాడట. మరి పిట్టమాంసం ఏదయ్యా అని ఆమె అడిగితే అదిగో ఆకాశంలో పిట్టలెగురుతున్నాయి కదా! వాటిని పట్టుకొని తెస్తాను. ఇంతలోపల పులుసు కాస్తూ వుండు అని చెప్పాడట. ఇంటర్వ్యూకు వెళ్ళకుండానే ఉద్యోగం వచ్చేసినట్టు తెగ సంబరపడిపోయినట్టు, ఎదురింటి అట్లకు నెయ్యికాచినట్లు, ఆలూలేదు చూలూ లేదు కొడుకుపేరు సోమలింగం అన్నట్లు, మబ్బుల్లో నీళ్ళుచూసి ముంతవొలకబోసుకున్నట్లు.

మీది మాటలుసవరించు

పైపై మాటలు, పనికిరాని వాగ్దానాలు

మీద మీద తిరగటంసవరించు

ముక్కి మూలిగి వచ్చాడుసవరించు

కష్ట పడి వచ్చాడు: ఉదా: అప్పుడనంగా రమ్మంటే ఇప్పుడు ముక్కి మూలిగి వచ్చాడు.

ముకుర దీక్షసవరించు

ముక్కు తాడు వెయ్యాలిసవరించు

అదుపులో పెట్టాలని అర్థం: ఉదా: వాడు చాల విర్ర వీగు తున్నాడు. వానికి ముక్కు తాడు వెయ్యాలి.

ముక్కును నేలకు రాయిస్తాసవరించు

ఒట్టు పెట్టడం: ఉదా:

ముక్కు మీద కోపంసవరించు

తొందరగా కోపం వస్తుందని అర్థం. ఉదా: వానికి కోపం ముక్కు మీదనె వుంటుంది.

ముక్కు మొఖం తెలియని వాడుసవరించు

కొత్త వారు: ఉదా: వాని ముక్కు మొఖం నాకు తెలియదు., నేనేం మాట్లాడను వానితో

ముక్కెద్దు తీరుసవరించు

ఓపిక లేకపోవటం, బలహీనంగా ఉండటం .ముక్కెద్దు అని అంటే ముసలి ఎద్దు అని అర్థం. ముక్కాయన, ముక్కది = ముసలాడు, ముసల్ది

ముక్కోటి దేవతలకు మొక్కుకున్నాసవరించు

అన్ని దేవుల్లకు మొక్కు కున్నానని అర్థం:

ముఖం చాటేస్తున్నాడుసవరించు

తప్పించుకో జూస్తున్నాడని అర్థం: ఉదా:

ముఖం తిప్పుకున్నాడుసవరించు

తప్పించుకోవాలని చూడడం. ఇష్టం లేదని అర్థం. ఉదా: నేను మాట్లాడుతుంటే వాడు ముఖం అటు తిప్పుకున్నాడు. ఇష్టం లేదేమో...

ముఖం వేళ్లాడేసుకొని వచ్చాడుసవరించు

వెళ్లిన పని కాలేదని అర్థం: ఉదా: వాడు వెళ్లిన పని కాక పోయే సరిగి ముఖం వేళ్లాడేసుకొని వచ్చాడు

ముగ్గులోకి దింపటంసవరించు

కర్ర పెత్తనం చేయటం, కేవలం పర్యవేక్షిస్తూ, అధికారాన్ని చలాయిస్తున్నట్టు అందరి చేత పనులు చేయిస్తూ తాను మాత్రం తప్పించుకు తిరగటం

మేకు పీకిన కోతి రీతిసవరించు

వివరణ: ఒక వడ్రంగి ఒక దుంగను సగం వరకు కోసి సమయం అయినందున కోత మధ్యలో ఒక కర్ర మేకును పెట్టి వెళ్లి పోయాడు. ఇంతలో ఒక కోతి వచ్చి కోసిన దుంగ సందులో కాలు పెట్టి మేకును పీకింది. ఇంతలో ఆదుంగ రెండు బాగాలు దగ్గరై కోతి కాలు అందులో ఇరుక్కున్నది. కోతి పనులు అని చెప్పడానికి ఈ సామెతను వాడ్తారు.

ముంగటిత్తారి తీసినట్టుసవరించు

నోటి ముందరి కూడు తీసేయటం. అవమానించటం.ముంగటి+ఇత్తారి (విస్తరి) .నలుగురితోపాటు భోజనానికి విస్తరి ముందు కూర్చున్నప్పుడు విస్తరిని లాక్కువెళ్ళటం లేదా ఆ కూర్చున్న వ్యక్తిని లేచిపో అని కసురుకోవటం.

ముందరి కాళ్లకు బందం వేశాడుసవరించు

ఆటంక పరిచాడు: ఉదా: ఈ విషయంలో నేను మాట్లాడదామని వస్తే వాడు నా ముందరి కాళ్లకు బందం వేశాడు.

ముందుకి పోతే ఇరుకు వెనక్కి పోతే కొరుకుసవరించు

ఎటు వెళ్ళాలో తేల్చుకోలేని సందిగ్ధ స్థితి.అసలు ఎటు వెళ్ళినా, ఏ నిర్ణయం తీసుకొన్నా, ఏదో ఒక ప్రమాదం తప్పదని. ముందు నుయ్యి, వెనుక గొయ్యి

ముందు చూపు వుండాలిసవరించు

ఉదా: దేనికైనా ముందు చూపు వుండాలి.

ముందూవెనుకా చూడటంసవరించు

బాగా విశ్లేషించి ఆలోచించటం: ఉదా:... ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మాట్లాడే టప్పుడు ముందు వెనకా చూసి మాట్లాడాలి. అంటరు.

ముడివేయటంసవరించు

పెళ్లిచేయడం...... దీన్ని నిందా వాచకంగా కూడా వాడతారు. ( వాడు ఇద్దరి జుట్లు ముడివేసే రకం)

ముఖం తిప్పుకోవడంసవరించు

చూసీ చూడనట్టు ఉండడం, అయిష్టతను ప్రకటించడం

ముఖం నల్లగా చేయటంసవరించు

అవమానించటం

ముదనష్టంసవరించు

మృత నష్టం .మృత్యువును మించిన నష్టం కలిగించేది మరొకటేదీ ఉండదు.

ముదనష్టపోడుసవరించు

చచ్చినోడు తిట్టు, నిందా వాచకము.

ముదనష్టపు పనిసవరించు

తిరుగులేని నష్టంతో కూడుకున్న పని

ముదనష్టపు బతుకుసవరించు

బతికున్నా చచ్చినట్లుండటం.

ముదిమానుచేవసవరించు

చెట్టు ఎంత ముదిమిదైతే అది బాగా చేవ పట్టి అంత గట్టిగాను, ఉపయోగ కరంగాను వుంటుంది. అదే విధంగా ముదిమిన వున్న మనిషి ఎంతో అనుభవం కలిగి వుంటాడని.... అతని సూచనలు అనుసరణీయమైనవని ఈజాతీయాన్ని ఆ అర్థంలో వాడుతారు.

మునిపల్లె వినాయకుడుసవరించు

ములగ చెట్టెక్కిస్తున్నాడుసవరించు

ఏదో మాయ మాటలతో ఉబ్బేస్తున్నాడని హెచ్చిరక చేయడం.

ముళ్లమీద కూర్చున్నట్టుందిసవరించు

చాల కష్టంగా ఉంది. ఉదా: వాని మాటలు వింటుంటే ముళ్లమీద కూర్చున్నట్లుంది

ములి పుచ్చగింజసవరించు

ములి పుచ్చ గింజలు ఎన్నాళ్ళయినా పుచ్చిపోవడం కానీ, కుళ్ళు పోవడం కానీ జరగదు. చుక్క నీరందని బీడు భూముల్లో పడ్డా ఆ గింజలు మొలకెత్తి మొక్కలవుతాయి. ఇలా అన్ని రకాల పరిస్థితులకు తట్టుకుంటూ పుట్టుకొచ్చే ఈ మొక్కల వల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు.ఎవరికీ ఏ విధంగానూ ఉపకరించక సోమరి పోతుల్లా తిని తిరిగే వాడికి ఏ రోగాలు రానప్పుడు ములిపుచ్చ గింజలాంటి వాడు అంటారు.

ముల్లెగందులతనంసవరించు

ధనాన్ని కూడబెట్టడం. మరీ పిసినారితనంగా ప్రవర్తిస్తూ, తిండి కూడా సరిగా తినకుండా కూడబెడుతూ ఉంటే దాన్ని ముల్లెగందులతనం అని అంటారు.

ముళ్ల బాటసవరించు

తాను ఎన్నుకున్న జీవన మార్గం అంత సక్రమమైనది కాదు. అందులో ఎన్నో కష్టాలున్నాయని అర్థం,

ముసలెద్దుసవరించు

ఓపిక తగ్గి, కదలలేని స్థితి

ముసుగులో గుద్దులాటసవరించు

అయోమయ పరిస్థితి. ముసుగులో ఎవరు ఎవరిని కొడుతున్నారో తెలియని పరిస్థితి.

ముష్టిసవరించు

నీచంగా, తక్కువ స్థాయిలో ఉండటం.ముష్టి అంటే పిడికిలి. ముందు చూపు లేని వాడు ఏదేని ఒక కార్యం ప్రారంబించే ముందు దాన్ని గురించి చక్కగా విష్లేచించి తర్వాత దానిలోకి దిగాలి. అలా ముందు చూపుతో వుంటే కార్యం నెరవేరు తుంది.

ముసురుకున్న కష్టాలుసవరించు

అన్ని కష్టాలు ఒక్క సారె వచ్చాయి: ఉదా: వానికి కష్టాలన్ని ఒక్కసారె ముసురుకున్నాయి.

మూకుడు బోర్లించడంసవరించు

కప్పి ఉంచడం....ఏదేని విషయాన్ని బయటకు చెప్పకుండ దాచి వుంచడం;

మూగనోము పట్టడంసవరించు

నిశ్శబ్దంగా ఉండడం, మౌనం వహించడం

మూడు కాళ్ల ముదుసలిసవరించు

వయసుడిగిన ముసలి.

మూడు - ఆరుసవరించు

మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుసవరించు

ఉదా: వానికి అన్ని లాబాలె... వాని వ్యవహారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా ఉంది.

మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించాడుసవరించు

చాల కష్ట పెట్టాడు: ఉదా: వాడు నన్ను మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించి గాని ఇచ్చిన డబ్బు ఇవ్వలేదు.

మూడో కన్నుసవరించు

మూడోకాలుసవరించు

మూలన పడడంసవరించు

పని ఆగిపోవడం లేదా ఏదైనా పనికిరాకుండా పోవడం

మూలలీగటంసవరించు

మూలకు నక్కటం.భయం, బెరుకు ఉన్న వారు నలుగురు ముందుకు వచ్చి ధైర్యంగా నిలుచోవటం కానీ, మాట్లాడటం కానీ చేయలేక ఏ గదిలోనో, మరో చోటనో మూలమూలల్లో నక్కి కూర్చొంటుంటారు.

మూటకట్టుకోవడంసవరించు

సంపాదించుకోవడం, సమకూర్చుకోవడం ఉదా: వాడు పాపాలన్ని మూట గట్టు కుంటున్నాడు అని అంటారు.

మూడో కంటికి తెలియకుండాసవరించు

అతి రహస్యంగా; ఉదా: ఈ పని మూడో కంటికి తెలియకుండా చేయాకి.

మూడోకాలుసవరించు

ముసలివాళ్ళు తూలిపడిపోకుండా ఊతంగా వాడే చేతి కర్రే మూడోకాలు.

మూణ్ణాళ్ల ముచ్చటసవరించు

మధ్యాహ్న బోగం లాంటిదే.

మూర్తి కొంచెం కీర్తి విస్తారంసవరించు

చూపులకు చిన్న ప్రతిభాశక్తి ఎంతో ఎక్కువ

మూలాలు కదులుతున్నాయిసవరించు

అసలు విషయం బయట పడుతున్నది. ఉదా: మూలాలు కదులుతున్నాయి. ఇక తొందరలోనె అసలు విషయం తెలుస్తుంది.

మూడు విధాల నష్టం జరిగిందిసవరించు

అన్ని విధాల నష్టం జరిగిందని అర్థం:

మూతి నల్లగా పెట్టుకొని వచ్చాడుసవరించు

అయిష్టంగా వచ్చాడని అర్థం.

మూతి మూరెడు పొడవు పెట్టుకొని వచ్చాడుసవరించు

అసంతృప్తిగా వచ్చాడని అర్థం.

మూతి మీద మీసం వుంటే.....సవరించు

నిజంగా మగవాడివే అయితే........ అని అర్థం.

మూతి విరుపులుసవరించు

తిరస్కారాలు అని అర్థం.

మూతి ముక్కు విసరటంసవరించు

అసంతృప్తిని తెలపటం .

మూతులు నాక్కుంటున్నారుసవరించు

చాల అన్యోన్నంగా కలిసి మెలిసి వుంటున్నారని అర్థం.

మెడ నెట్టించుకోవడంసవరించు

బహిష్కార శిక్షను అనుభవించడం

మెత్తటి కత్తిసవరించు

ఉండదు.అసంభవం, అసమంజసం.

మెత్త బడ్డాడుసవరించు

శాంతించాడు అని అర్థం: ఉదా: వాడు ఇప్పటికి శాంతించి మెత్త బడ్డాడు.

మెదడు మోకాళ్లలొ వుందిసవరించు

తెలివి తక్కువ వాడు: ఉదా: వానికి మెదడు మోకాళ్లలో ఉంది.

మెరుగు తగ్గడంసవరించు

గొప్పతనం నశించడం

మెరుపు దీపమవుతుందా?సవరించు

తాత్కాలికమైనవి ఏవీ శాశ్వత ప్రయోజనాలను చేకూర్చలేవు. క్షణకాలంపాటు మెరిసే మెరుపులు దీపాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా వాడాలంటే సాధ్యమయ్యే పనికాదు.

మెడలు వంచడంసవరించు

బలవంతంగా లొంగదీయడం (గర్వం అణచాలి అనే అర్థంలో కూడా వాడతారు)

మేకపోతు గాంభీర్యంసవరించు

పైకి మాత్రమే ధైర్యంగా కనబడే వారు

మేడికాయ బోనంసవరించు

మేనమామ పోలికసవరించు

మేషపుచ్ఛంసవరించు

మొక్కుబడిగా పని చేస్తున్నారుసవరించు

పని మీద ద్యాస లేకుండా పనిచేస్తున్నారు: ఉదా: పని చేయడం ఇష్టంలేకుంటే మానేయండి. మొక్కుబడిగా పని చేయడమెందుకు?

మొగ్గలోనే నేలరాలటంసవరించు

ప్రారంభ దశలోనే అంతమైపోవటం, పండుస్థాయి దాకా వెళ్ళకుండానే మొగ్గగా ఉన్నప్పుడే రాలిపోవటం, జరగాల్సిన పనంతా ఆగిపోవటం

మొగలిపొదసవరించు

మొత్తు కుంటున్నాడుసవరించు

చాల బాధ పడుతున్నాడు/అరుస్తున్నాడని ..... అర్థం.,

మొట్టి కాయలేశారుసవరించు

చీవాట్లు పడ్డాయని అర్థం: ఉదా: ఆ విషయంలో వారికి కోర్టు వారు మొట్టికాయలేశారు.

మొరాయించాడుసవరించు

మొండి కేస్తున్నాడు: ఉదా: ఆ పిల్లవాడు బడి కెళ్లడానికి మొరాయిస్తున్నాడు.

మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారుసవరించు

దొంగ ఏడుపులు ఏడుస్తున్నారు అని అర్థం:

మోకాల్లో మెడ నరం పట్టిందన్నట్టుసవరించు

అసంబద్ధమైన కారణాలు చూపటం

మోకాళ్ళు ముందుకు, మోచేతులు వెనక్కుసవరించు

వార్ధక్యం వచ్చిందని చెప్పటం.వయస్సులో ఉండి ఓపిగ్గా ఉన్న వ్యక్తులు నిటారుగా నిలుచుంటారు. అదే వయస్సుడిగి ముసలితనం వస్తే బాగా వంగిపోతారు. అప్పుడు మోకాళ్ళు ముందుకు, మోచేతులు వెనక్కు వచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి.

మోచేతి నీళ్ళు తాగటంసవరించు

ఇంకొకరిమీద ఆధారపడటం.హీన స్థితిలో ఒకరి కింద బతుకుతూ ఉండటం. దోసిలి పట్టి ఓ వ్యక్తి నీరు తాగుతుంటే అతడి చేతి నుంచి నేలకు జారే కొద్దిపాటి ఎంగిలి నీళ్ళ చుక్కలను మరో వ్యక్తి తాగే ప్రయత్నం చేస్తుండే స్థితి ఎంత నీచమైందో

మోచేతి బెల్లంసవరించు

మోతెక్కిపోవటంసవరించు

బాగా ప్రచారంలో ఉండటం

మోపు చేయటంసవరించు

ప్రోత్సహించటం, సహకరించటం

మెత్తబడటంసవరించు

అంగీకరించటం, ఒప్పుకోవటం

మోక్షం కలగడంసవరించు

పూర్తికావడమనే అర్ధం. ఉదా: ఈపనికి ఈ నాటికి మోక్షం కలిగింది అంటుంటారు.

మొండిరావిసవరించు

ముందు, వెనుక ఎవరూ లేకపోయినా మహా మొండిగా ప్రవర్తిస్తూ ఎవరినీ లెక్కచేయకుండా తిరిగేవాడిని మొండి రావిచెట్లు అంటుంటారు.

మింగుడుకళసవరించు

దోచుకోవడం

మోదుగుల అడవి-మొగుడున్న ఇల్లుసవరించు

మోదుగ చెట్లు ఆకులతో, బాగా పూసిన పూలతో నిండుగా ఉంటాయి. అది వైద్యానికి కూడా ఉపకరిస్తుంది. ఆ చెట్లుంటే అడవి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. ఆ చెట్టు ఆకులు నేలరాలి మట్టిలో కలిస్తే భూమి సారవంతంగా అవుతుంది. మొగుడున్న ఇల్లు కూడా సంపాదనతో కళకళలాడుతుంటుంది. అందుకనే అడవిలో మొదుగ ఉంటే ఎంత విలువో ఇంటికి మొగుడు ఉంటే అంతే విలువ.

మౌన వ్రతం పట్టారా?సవరించు

మాట్లాడం లేదు: ఉదా: మౌన వ్రతం పట్టారా? ఒక్కరు మాట్లాడరు.

మంచిని సమాధి చేశారుసవరించు