జీసస్
(1980 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ హెర్స్ లైఫ్ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు