జోషి విరోధి ఒక తెలుగు సినిమా.

నటీనటులుసవరించు

పాటలుసవరించు

  • ఊహల పల్లకి నీవే ఊపిరిలోను నీవే