డా.బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఫెలోషిప్ పురస్కారం

డా.బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఫెలోషిప్ పురస్కారంసవరించు

భారతీయ దళిత సాహిత్య అకాడమి న్యూఢిల్లీలో ఉంది. దీనికి ప్రస్తుతం డా.ఎస్.పి.సుమనాక్షర్ అధ్యక్షుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.సాహిత్య, సామాజిక, మహిళా రంగాల్లో విశేషమైన కృషి చేసిన వారికి గాను ప్రతియేడాది డిసెంబరు నెలలో డా.బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఫెలోషిప్ పురస్కారం, జ్యోతిబాఫూలే ఫెలోషిప్ పురస్కారం ఇస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల్లో కృషి చేసినవారికి ఈ పురస్కారాలను ప్రదానం చేస్తుంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సాహితీవేత్తలతో పాటు గవర్నర్లు, కేంద్రమంత్రులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిథులు వస్తుంటారు.