తంగళ్ళపల్లి

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

తంగళ్ళపల్లి పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితాను ఇక్కడ ఇచ్చారు.

తెలంగాణసవరించు

గ్రామాలుసవరించు

ఇంటిపేరు గలవారుసవరించు