తిమ్మిరి (Numbness) ఒక వ్యాధి లక్షణము. ఈ తిమ్మిరి స్వల్పకాలం గాని లేదా దీర్ఘకాలం గాని ఉండవచ్చును.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తిమ్మిరి&oldid=812410" నుండి వెలికితీశారు