ప్రధాన మెనూను తెరువు

తెలుగు సమాజము(గ్రామము) లో పొటీ మరియు సాంప్రదాయ బహుమానము(ట్రిబ్యూట్)

డాక్టర్ బ్రూస్ టేపర్ తన సమాజ పరిశోధనలను Rivalry and Tribute: Society and Ritual in a Telugu Village in South India(English) లో వివరించారు. ఈ గ్రంథము 1970 లో గ్రామ సమాజనికి దర్పణము.

Rivalry and Tribute: Society and Ritual in a Telugu Village in South India
Rivalry and tribute.jpg
రచయితBruce Elliot Tapper
భాషEnglish
శైలిStudies in Sociology and Social Anthropology
ప్రచురణ కర్తSouth Asia Books (January 1988)
పేజీలు309
ISBN978-8170750031

ఈ గ్రంథములో ఆరిపాకలో సమాజనికి సంస్కృతికి మధ్య ఉన్న సంబంధము వివరించబడింది. మనుష్యల మధ్య వారి పరివారముల మధ్య ఉన్న పోటీ పధ్హతుల ను, వారి జీవితములలో హిందూమతము గొప్ప తనాన్ని గుర్తించడము జరిగింది. ముఖ్యముగా విశాఖపట్నంలో చెరకు పండించే గవర రైతుల జీవనములో ధనము, ఆధికారములో కలిగిన చారిత్రిక మరియు సమకాలీన(1970) మార్పులు వివరించబడినవి.

ఈ గ్రంథములో భూస్వామ్యము, వడ్డీ వ్యాపరము, ఆస్తి పాస్తులు, విడాకులు, తగువులు తీర్చడము, నాయకత్వము మరియు కులముల మధ్య వ్యాపార సంబంధముల గురించి ఉదాహరణలతో సహా వివరణలు ఇవ్వబడ్డవి. ఆన్నదమ్ముల మధ్య విభేదాలు, భార్య భర్తల మధ్య ఘర్షణలు, కులముల మధ్య ఆంతరములు,గ్రామ అభివృద్ధిలో పోటీలు వివరించబడినవి. పండుగ ల సంప్రదాయములు, వాటిలో వచ్చే తగువులు గ్రంథస్తము చేయబడ్డవి. సమాజములో ఉన్న వ్యవస్థ-క్రమము (వయస్సు, లింగ భేదములు మరియు కుల భేదములు) మరియు పరస్పర బాధ్యతలు (కులముల మధ్య, పరివారముల మధ్య) గుర్తించబడ్దవి.

ఈ గ్రంథములో నమ్మకములు, దేవతల పట్ల విశ్వాసములు, శక్తి (మహిళా)దేవతలు, జ్యోతిష్యము, దిష్టి మొదలైన పద్ధతుల గొప్పదనాన్ని సామజిక దృక్పధములో వివరించబడ్డవి. (దేవుని) పూజ యొక్క గొప్పదనము సమాజ నిర్మాణికి, ఆరోగ్యానికి, అభివృద్ధికి ఉపయోగ పడే విధానము ఈ గంధ మంతయూ కనపడుతున్నది.

సంవత్సాంతము జరిగే పండుగలు (ఋతువుల పండుగ లు, వ్యవసాయ పండుగ లు), పోటీ దారి సమాజము పై వాటి మంచి ప్రభావము వివరించ బడినవి[1]

మూలములుసవరించు

  1. Tapper, Bruce. Rivalry and Tribute: Society and Ritual in a Telugu Village in South India (English లో). Hindustan Publishing Corporation. pp. Front cover. ISBN 81-7075-003-2.CS1 maint: unrecognized language (link)