దశావతారములు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

ఇదే పేరుతో మూడు తెలుగు సినిమాలు వచ్చాయి.