వ పేజీకి వెళ్ళు


అసలు దస్త్రం(1,239 × 1,754 పిక్సెళ్ళు, దస్త్రపు పరిమాణం: 514 KB, MIME రకం: application/pdf, 4 పేజీలు)

MahA_nighanTu_nirmAnamE jIvitASayaM

ఫైలు చరితం

తేదీ/సమయం ను నొక్కి ఆ సమయాన ఫైలు ఎలా ఉండేదో చూడవచ్చు.

తేదీ/సమయంనఖచిత్రంకొలతలువాడుకరివ్యాఖ్య
ప్రస్తుత12:36, 30 మే 200812:36, 30 మే 2008 నాటి కూర్పు నఖచిత్రం1,239 × 1,754, 4 పేజీలు (514 KB)Nrahamthulla (చర్చ | రచనలు)MahA_nighanTu_nirmAnamE jIvitASayaM

ఈ ఫైలును వాడుతున్న పేజీలు లేవు.