దిలీపుడు ఇక్ష్వాక వంశానికి చెందిన ఒక మహారాజు. ఆయన శ్రీరామునికి తాత.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=దిలీపుడు&oldid=2182590" నుండి వెలికితీశారు