దృష్టి నాడి

(దృశ్యనాడి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

Gray773.png

Brain human normal inferior view with labels en.svg

దృష్టి నాడి (Optic nerve) 12 జతల కపాల నాడులలో రెండవది. ఇవి దృష్టి లేదా కంటిచూపుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కన్నుల నుండి మెదడుకు చేరవేస్తాయి.