దేవుడిచ్చిన భర్త (1976 సినిమా)

దేవుడిచ్చిన భర్త
(1976 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ దేవి ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు