పటేల్ అనగా కొన్ని ప్రాంతాలలో గ్రామ రెవిన్యూ అధికారి

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పటేల్&oldid=1023197" నుండి వెలికితీశారు