పద్మనాభుడు

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
Vishnu as Padmanabha at Munneswaram temple, Puttalam.

అనంతపద్మనాభుడు అనగా నాభి (బొడ్డు) యందు పద్మమును కలిగి అంతము లేనివాడు అని అర్థం. పద్మనాభుడు అనంతశయన ముద్రలో (యోగనిద్ర ఆకృతిలో అనంతుడనే సర్పం మీద శయనించి) దర్శనమిస్తాడు.

ఇవి కూడా చూడండిEdit

శ్రీ అనంతపద్మనాభస్వామి దేవాలయం