పుల్ల అనగా కొట్టివేయబడిన, విరచబడిన, తుంచబడినటు వంటి సన్నని, పొడవైన వృక్ష సంబంధిత భాగాలు.


ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

  • కర్ర - చేతితో పట్టుకునేందుకు అనువుగా, చక్కగా, పొడవుగా, స్థూపకారంలో ఉన్న కొట్టి వేయబడిన వృక్ష సంబంధిత మొదలు లేదా కొమ్మ
  • మొద్దు - లావుగా, బరువుగా ఉండే కొట్టి వేయబడిన చెట్టు మొదలు లేదా కొమ్మ
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పుల్ల&oldid=2953360" నుండి వెలికితీశారు