రంగులను ఉపయోగించి పనిచేసే వారిని పెయింటరు లేక రంగులు వేసే వ్యక్తి అంటారు.

వృత్తులుసవరించు

చిత్రకారుడుసవరించు

రంగులు వేస్తూ చిత్రాలను చిత్రించే వారిని చిత్రకారుడు అంటారు. వీరు చేసే పనిని చిత్రలేఖనం అంటారు.

హౌస్ పెయింటర్సవరించు

ఇంటికి రంగులు వేసే వ్యక్తిని హౌస్ పెయింటర్ అంటారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పెయింటర్&oldid=2266654" నుండి వెలికితీశారు