పేరంటము [ pēraṇṭamu ] pēranṭamu. [Tel.] n. Gossiping. The attendance of married women at each other's houses on any domestic festival, such as a wedding.[1] పిలువని పేరంటము attending a feast without being invited, shameless impertinence. పేరంటాలి కూర pēranṭ-āli-kūra. n. A herb called Corchorus clitorea. (Heyne.) పేరంటాలు pēranṭ-ālu. n. A married woman, the mistress of a house. A lucky woman, i.e., a woman whose husband is alive. పుణ్యస్త్రీ, పునిస్త్రీ. పేరటము pēraṭamu. n. Inviting to a wedding. పెండ్లికి పిలవడము.

మూలాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పేరంటాలు&oldid=2824149" నుండి వెలికితీశారు