వికీపీడియా:ప్రతిపాదిత సభ్యుల కొలబద్ద సహాయిక

(ప్రతిపాదిత సభ్యుల కొలబద్ద సహాయిక నుండి దారిమార్పు చెందింది)

సార్వత్రికసవరించు

 • 1 [1] సుల్తాన్+ఖాదర్
 • 2 [2] రవిచంద్ర
 • 7 [6] V+Sambasiva+Rao
 • 9 [8] Malladi+kameswara+rao
 • 10 [9] Nrahamthulla
 • 12 [11] అహ్మద్+నిసార్
 • 13 [12] Chaduvari
 • 14 [13] Mpradeep
 • 13 [14] Bhaskaranaidu

బొమ్మలుసవరించు

 • 1 [17] సుల్తాన్+ఖాదర్
 • 2 [18] రవిచంద్ర
 • 8 [22] VSambasiva+Rao
 • 10 [24] Malladi+kameswara+rao]
 • 11 [25] Nrahamthulla
 • 13 [27] అహ్మద్+నిసార్
 • 14 [28] Bhaskaranaidu

స్టాక్ టాయ్ బేటా (Stalk toybeta)సవరించు

వర్గాలుసవరించు

1. [46] Chavakiran

 • 3 [49] Bhaskaranaidu
 • 4 [50] 9అహ్మద్+నిసార్
 • 7 [53] 9Malladi+kameswara]+rao
 • 9 [55] Sambasiva+Rao

SUL Infoసవరించు