ప్రత్తిపాడు శాసనసభ నియోజకవర్గం (అయోమయ నివృత్తి)

(ప్రత్తిపాడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ప్రత్తిపాడు అన్న పేరుతో ఈ క్రింది శాసనసభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి: