సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Chas097
  • నమోదైనది: 23:12, 1 ఆగస్టు 2009 (12 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 45
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 37
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
bg.wikipedia.org03:04, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bn.wikipedia.org00:54, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikipedia.org01:46, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikipedia.org02:47, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cs.wikipedia.org02:47, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org02:41, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org00:28, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wikipedia.org02:01, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org23:12, 1 ఆగస్టు 2009కొత్త ఖాతా(?)5
eo.wikipedia.org02:40, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org02:10, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikipedia.org02:29, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikipedia.org00:09, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
he.wikipedia.org00:55, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org02:41, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wikipedia.org03:18, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org02:46, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wikipedia.org00:29, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
ka.wikipedia.org01:44, 18 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org02:00, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikipedia.org02:47, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikipedia.org02:46, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mk.wikipedia.org02:01, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org02:11, 18 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org02:21, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nn.wikipedia.org03:16, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
no.wikipedia.org02:20, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wikipedia.org02:03, 18 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org02:33, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikipedia.org02:03, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikipedia.org01:54, 18 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org02:17, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sv.wikipedia.org02:37, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
te.wikipedia.org01:57, 18 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tr.wikipedia.org02:34, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikipedia.org00:55, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wikipedia.org01:59, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Chas097" నుండి వెలికితీశారు