సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Crossroads
  • నమోదైనది: 01:37, 14 ఆగస్టు 2018 (2 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 9,496
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 103
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ang.wikipedia.org04:59, 27 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org21:26, 10 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikipedia.org03:38, 16 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
azb.wikipedia.org03:18, 20 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org14:00, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org16:57, 16 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org20:42, 17 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikipedia.org04:15, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikipedia.org23:50, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org23:50, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org04:59, 25 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wikipedia.org04:08, 28 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ckb.wikipedia.org13:24, 4 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org04:54, 10 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
cs.wikipedia.org03:44, 27 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikipedia.org16:44, 22 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org04:32, 6 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org05:55, 24 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
diq.wikipedia.org06:39, 28 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org20:42, 17 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eml.wikipedia.org23:51, 8 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org01:37, 14 ఆగస్టు 2018కొత్త ఖాతా(?)9,324extendedconfirmed
en.wikibooks.org18:43, 28 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org22:59, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org19:34, 7 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
en.wikisource.org16:22, 6 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org15:45, 21 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org06:11, 28 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org19:49, 15 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
eo.wikipedia.org02:45, 31 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikisource.org18:14, 2 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org20:21, 19 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiquote.org18:21, 18 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikipedia.org22:47, 11 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org05:23, 4 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wiktionary.org21:59, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org16:51, 6 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fr.wikipedia.org05:42, 24 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)103
fr.wikisource.org22:13, 15 నవంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikipedia.org04:17, 29 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org03:45, 27 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org19:37, 29 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org05:13, 31 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikipedia.org04:58, 10 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org22:08, 26 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org19:20, 6 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ie.wikipedia.org03:37, 16 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org02:26, 9 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
io.wikipedia.org04:46, 15 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org13:46, 20 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikipedia.org19:30, 28 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org01:35, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikipedia.org17:31, 18 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org01:37, 14 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lrc.wikipedia.org04:10, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikipedia.org17:21, 6 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
lv.wikipedia.org03:50, 28 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org01:38, 14 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org01:38, 14 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
ml.wikipedia.org04:20, 15 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org01:48, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wikipedia.org06:02, 6 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wikipedia.org02:54, 30 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
new.wikipedia.org22:34, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org19:48, 13 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org06:34, 29 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nqo.wikipedia.org22:55, 8 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wikipedia.org02:44, 24 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org20:56, 19 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pfl.wikipedia.org17:24, 27 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pih.wikipedia.org17:44, 31 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org02:30, 28 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wikipedia.org16:47, 12 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org19:21, 6 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org06:32, 6 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rue.wikipedia.org01:56, 1 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org22:09, 26 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikisource.org16:54, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sco.wikipedia.org15:26, 11 అక్టోబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org00:50, 10 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org03:50, 19 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
simple.wiktionary.org16:29, 27 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikipedia.org18:21, 10 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org03:00, 16 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
so.wikipedia.org15:19, 31 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org04:34, 20 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org20:17, 12 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org04:33, 31 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org16:12, 26 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org19:21, 6 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org05:48, 9 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org15:34, 7 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org19:22, 6 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wikipedia.org02:45, 24 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org02:55, 30 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org04:17, 29 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org19:23, 1 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org01:33, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
wikimania.wikimedia.org18:08, 21 ఆగస్టు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wikipedia.org23:02, 16 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:24, 22 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org05:58, 24 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikisource.org15:08, 30 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Crossroads" నుండి వెలికితీశారు