సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Telluride
  • నమోదైనది: 10:09, 1 నవంబరు 2012 (8 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 25,508
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 422
  • భౌగోళిక గుంపు: Global IP block exemptions
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
aa.wikipedia.org21:41, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
aa.wikibooks.org21:42, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
aa.wiktionary.org21:42, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ab.wikipedia.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ab.wiktionary.org21:42, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ace.wikipedia.org18:43, 6 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
advisory.wikimedia.org09:41, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org16:25, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikibooks.org09:31, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
als.wikipedia.org18:43, 6 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wikipedia.org18:43, 6 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wiktionary.org18:44, 6 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikipedia.org18:43, 6 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
an.wikipedia.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
an.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org12:09, 31 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
ar.wikibooks.org10:26, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikimedia.org21:36, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikinews.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikiquote.org14:37, 31 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikisource.org17:48, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arz.wikipedia.org16:25, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ast.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ay.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
azb.wikipedia.org16:26, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org10:15, 6 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikibooks.org09:32, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikipedia.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikibooks.org09:35, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bd.wikimedia.org21:36, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be-tarask.wikipedia.org20:38, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
beta.wikiversity.org16:26, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org20:48, 1 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikibooks.org09:35, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikimedia.org21:36, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org16:26, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikibooks.org09:35, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bm.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org17:50, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bn.wikibooks.org10:26, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikivoyage.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikipedia.org13:23, 11 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikimedia.org21:36, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikinews.org19:37, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikiquote.org21:39, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikisource.org17:52, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bxr.wikipedia.org08:41, 20 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org16:26, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikimedia.org21:37, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikiquote.org21:39, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cbk-zam.wikipedia.org09:39, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org17:33, 17 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chy.wikipedia.org17:42, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ckb.wikipedia.org16:26, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org12:30, 1 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)833
co.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
csb.wiktionary.org21:42, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikipedia.org17:14, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikiquote.org21:39, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikisource.org17:52, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cu.wikipedia.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikibooks.org09:37, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikiquote.org21:39, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org17:14, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikisource.org17:52, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
de.wikibooks.org17:45, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikiquote.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikisource.org17:48, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikivoyage.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wiktionary.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
diq.wikipedia.org19:46, 2 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dv.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dv.wiktionary.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org16:28, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikinews.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikisource.org17:52, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org12:28, 1 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)546ipblock-exempt (తాత్కాలికం), extendedconfirmed
en.wikibooks.org18:21, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org18:21, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org18:21, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org18:21, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org16:28, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org15:47, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org16:28, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org16:28, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
es.wikibooks.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiquote.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikisource.org17:48, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikivoyage.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wiktionary.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikipedia.org14:13, 29 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikipedia.org13:43, 7 మే 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org10:09, 1 నవంబరు 2012కొత్త ఖాతా(?)21,922eliminator (తాత్కాలికం), reviewer
fa.wikibooks.org18:17, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikinews.org14:54, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikiquote.org16:28, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikisource.org14:01, 14 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikivoyage.org18:16, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wiktionary.org16:28, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ff.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org16:28, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fi.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikinews.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wikipedia.org10:54, 24 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
frr.wikipedia.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org08:30, 16 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
fr.wikibooks.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiquote.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikisource.org17:48, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wiktionary.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wikipedia.org13:28, 29 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fy.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
glk.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
gl.wikipedia.org19:22, 13 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gn.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gom.wikipedia.org09:40, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hak.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wikipedia.org05:57, 14 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org13:31, 14 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
he.wikibooks.org09:36, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikinews.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikivoyage.org08:44, 11 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org12:39, 11 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikibooks.org10:26, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ht.wikipedia.org17:42, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org11:44, 6 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikinews.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikipedia.org10:15, 6 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikibooks.org09:37, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hyw.wikipedia.org17:44, 2 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org10:01, 8 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org09:43, 29 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
id.wikibooks.org17:45, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ie.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org17:43, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
io.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikibooks.org09:33, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
it.wikibooks.org17:45, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikiquote.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikisource.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wiktionary.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
iu.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wikipedia.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikipedia.org11:44, 6 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ka.wikibooks.org09:36, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikipedia.org13:55, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kk.wikibooks.org09:35, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kl.wikipedia.org17:42, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikibooks.org09:31, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org16:27, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org08:56, 28 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wikinews.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ks.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ks.wiktionary.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikipedia.org11:37, 10 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wikibooks.org09:35, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikiquote.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikinews.org21:43, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lmo.wikipedia.org21:42, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org09:38, 30 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org21:42, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wiktionary.org21:42, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lrc.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wikipedia.org11:44, 6 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lv.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org16:50, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)147
meta.wikimedia.org10:09, 1 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
mg.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikipedia.org06:50, 13 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikibooks.org09:35, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wikipedia.org17:47, 8 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mrj.wikipedia.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikibooks.org10:26, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org11:23, 23 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikibooks.org09:32, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mzn.wikipedia.org16:31, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wiktionary.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wikipedia.org05:53, 11 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikibooks.org09:37, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
new.wikipedia.org09:41, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
nl.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikinews.org19:37, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wiktionary.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org10:16, 30 మే 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nso.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nyc.wikimedia.org19:00, 17 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
oc.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wiktionary.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org21:38, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa-us.wikimedia.org21:43, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pag.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pa.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pfl.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org16:27, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
pl.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikimedia.org21:39, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikiquote.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikisource.org17:48, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wiktionary.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pms.wikisource.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wikivoyage.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org09:06, 7 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
pt.wikibooks.org17:45, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikimedia.org21:39, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wiktionary.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wikipedia.org17:42, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wiktionary.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rmy.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-rup.wikipedia.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-rup.wiktionary.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-tara.wikipedia.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org16:32, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ru.wikibooks.org09:35, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikisource.org17:48, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikiversity.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wiktionary.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
scn.wikipedia.org19:18, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
scn.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sco.wikipedia.org17:51, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikinews.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wiktionary.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikimedia.org19:01, 17 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sg.wiktionary.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
shn.wikipedia.org21:45, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org08:04, 17 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
simple.wikipedia.org08:25, 16 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
sk.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikiquote.org21:39, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikisource.org17:52, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org17:43, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org17:43, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikipedia.org07:54, 13 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikinews.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
srn.wikipedia.org17:42, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org11:56, 30 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wikibooks.org09:31, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikisource.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
stq.wikipedia.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
strategy.wikimedia.org21:45, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org11:20, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikibooks.org19:20, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikiversity.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org16:32, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikinews.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test2.wikipedia.org19:23, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test-commons.wikimedia.org19:25, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikipedia.org13:56, 28 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikidata.org19:25, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org16:32, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikibooks.org09:37, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wikipedia.org19:31, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wikibooks.org09:31, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org16:27, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
th.wikinews.org19:35, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org17:53, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wikipedia.org13:49, 4 మే 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wiktionary.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org11:52, 16 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
tr.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikimedia.org19:30, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikiquote.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ts.wikipedia.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wikipedia.org05:47, 23 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tyv.wikipedia.org21:40, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ty.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ua.wikimedia.org21:38, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ug.wikipedia.org07:04, 12 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org11:34, 18 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
uk.wikibooks.org09:37, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikinews.org19:36, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wiktionary.org21:44, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org16:32, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikibooks.org10:26, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wiktionary.org18:49, 17 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
usability.wikimedia.org09:38, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wikipedia.org17:53, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org16:27, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikisource.org10:24, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wikibooks.org09:34, 7 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
war.wikipedia.org21:40, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org17:43, 17 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,897
wikimania2005.wikimedia.org19:27, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2006.wikimedia.org19:27, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2007.wikimedia.org19:27, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2008.wikimedia.org19:27, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2009.wikimedia.org19:27, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2010.wikimedia.org19:27, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2011.wikimedia.org19:28, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2012.wikimedia.org19:28, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2013.wikimedia.org19:28, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2014.wikimedia.org19:28, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2015.wikimedia.org19:28, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2016.wikimedia.org19:28, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2017.wikimedia.org19:28, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2018.wikimedia.org17:38, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania.wikimedia.org14:44, 28 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wikipedia.org21:34, 12 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wuu.wikipedia.org17:38, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xmf.wikipedia.org16:30, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wikipedia.org17:38, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wiktionary.org17:38, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zea.wikipedia.org17:38, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-classical.wikipedia.org17:38, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org16:27, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org10:22, 14 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org09:42, 6 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org16:27, 20 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
zh.wikinews.org17:46, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikiquote.org17:43, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikisource.org17:48, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikivoyage.org19:19, 5 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wikipedia.org17:38, 27 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Telluride" నుండి వెలికితీశారు