పేజీ చరితం

4 ఏప్రిల్ 2023

4 ఆగస్టు 2022

1 అక్టోబరు 2021

3 జూలై 2021

14 జూలై 2020

19 జూలై 2019

28 డిసెంబరు 2017

22 డిసెంబరు 2016

24 అక్టోబరు 2016

20 అక్టోబరు 2014

19 సెప్టెంబరు 2013

8 జూన్ 2013

8 మార్చి 2013

25 అక్టోబరు 2012

24 జూలై 2012

19 జూన్ 2012

9 మే 2012

15 ఏప్రిల్ 2012

8 జనవరి 2012

8 జనవరి 2011

28 డిసెంబరు 2010

17 ఏప్రిల్ 2010

13 ఫిబ్రవరి 2010

9 జనవరి 2010

25 డిసెంబరు 2009

14 డిసెంబరు 2009

1 డిసెంబరు 2009

30 నవంబరు 2009

12 అక్టోబరు 2009

1 ఫిబ్రవరి 2009

25 నవంబరు 2008

15 జూలై 2008

18 మే 2008

5 ఏప్రిల్ 2008

14 మార్చి 2008

29 ఫిబ్రవరి 2008

30 జనవరి 2008

2 నవంబరు 2007

29 సెప్టెంబరు 2007

11 ఏప్రిల్ 2007

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:History/పీచు" నుండి వెలికితీశారు